Ceník za lékařské výkony

Administrativní výkon

 100,-

Základní sportovní vyšetření

 500,-

Sportovní zátěžová prohlídka

 600,-

Sportovní zátěžové EKG

1000,-

Auto a moto sport

1000,-

Potápění(diving reflex, chladový test, EKG, spirometrie, %SpO2 - saturace)

1000,-

Letecké sporty - LAA a AČR(parašutismus, paragliding, ULLa, ULLt, 2. třída, atd.) 1000,-

Pro bližší informace mě můžete kontaktovat na: