Ceník za lékařské výkony

Administrativní výkon

 200,-

Základní sportovní vyšetření

 800,-

Auto a moto sport

1 100,-

Potápění(diving reflex, chladový test, EKG, spirometrie, %SpO2 - saturace)

1 100,-

Letecké sporty - LAA a AČR(parašutismus, paragliding, ULLa, ULLt, 2. třída, atd.) 1 100,-

Pro bližší informace mě můžete kontaktovat na: